Aan het Domplein staat ook het bisschoppelijk paleis en onder het plein bevindt zich een 4e eeuwse grafkamer of de crypte, die bekend is om het renaissance altaar van rood marmer. Destijds om te voorkomen dat de Turken het altaar zouden roven, werd het overgeplaatst naar het bisschoppelijk paleis en ingemetseld. Na de Turkse tijd was er niemand meer die ervan wist en het altaar is bij toeval bij een verbouwing ontdekt en teruggeplaatst.